Sushi California | Sushi | MINISTOP
item image

Sushi California

  • Giá tiền: 26,000 VND
  • Khu vực bán: all
  • Danh mục: Sushi

Sushi California tại MINISTOP được chế biến thành dạng Sushi cuộn (Uramaki), loại Sushi này được làm từ chả cá hương vị cua, hạt mè trắng, bơ, Mayonnaise (cuộn sao cho theo thứ tự từ bên ngoài: dấm, rong biển khô...)

Sản phẩm liên quan