Snack Hình Hạt Quả Hồng Kakinotane | Street Food | MINISTOP
Trang chủ / Thông tin sản phẩm / Snack Hình Hạt Quả Hồng Kakinotane
item image

Snack Hình Hạt Quả Hồng Kakinotane

  • Giá tiền: 40,000 VND
  • Khu vực bán: Toàn hệ thống MINISTOP
  • Danh mục: Street Food

Hạt hồng giòn tan, được tẩm thêm vị ớt cay hấp dẫn