Chính sách bảo mật | MINISTOP
Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Ministop Việt Nam (gọi tắt là “MINISTOP Việt Nam”) xác nhận trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân cũng như tầm quan trọng của việc duy trì sự an toàn và quyền riêng tư cho người truy cập trang web của công ty. Bằng việc sử dụng website http://ministop.vn/ của MINISTOP Việt Nam, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Là người sử dụng website MINISTOP Việt Nam, bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều kiện, điều khoản như mô tả bên dưới. Việc từ chối tuân thủ các qui định trên đồng nghĩa với việc bạn không được phép truy cập website MINISTOP Việt Nam nữa.

Ngoài ra, sau thời điểm các điều chỉnh trong quy định này được thực hiện, việc bạn tiếp tục sử dụng website MINISTOP Việt Nam sẽ được hiểu rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện được thay đổi.

Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân thu thập thông qua website MINISTOP Việt Nam được yêu cầu cung cấp trong mục “Liên Hệ” bao gồm: Họ và tên, Email, Tiêu đề, Nội dung liên hệ nhằm mục đích:
▪ Giải đáp thắc mắc, ý kiến đóng góp của khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi.
▪ Tiếp nhận thông tin từ các đối tác, nhà cung cấp.
▪ Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng.
▪ Kiểm tra và nâng cấp nội dung, giao diện của Website.

Thông qua việc cung cấp các thông tin đến trang website http://ministop.vn/, bạn đã đồng ý với các mục đích sử dụng thông tin của chúng tôi bao gồm: thu thập thông tin về số lần viếng thăm, số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối của bạn đến website của chúng tôi.

Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin chúng tôi nhận được từ bạn chỉ được sử dụng với mục đích cải tiến sản phẩm và cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn. MINISTOP Việt Nam cam kết rằng mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp được lưu trữ trong dữ liệu khách hàng của chúng tôi và sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba nào với bất kì lý do gì.

MINISTOP Việt Nam không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách khách hàng cho bên thứ ba. MINISTOP Việt Nam đôi khi sẽ thay mặt đối tác kinh doanh liên lạc với bạn về một ưu đãi cụ thể nào đó mà có thể bạn cảm thấy hứng thú. Trong trường hợp đó, thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Ngoài ra, MINISTOP Việt Nam có thể chia sẻ thông tin với đối tác đáng tin cậy để họ giúp chúng tôi phân tích thống kê dữ liệu, gửi email hoặc thư đến bạn, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đều không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ sử dụng với mục đích của MINISTOP Việt Nam. Họ cũng được yêu cầu phải giữ bảo mật những thông tin này.

Thay đổi về chính sách

Vui lòng lưu ý rằng MINISTOP Việt Nam hoàn toàn có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước. Chính sách này có thể thay đổi định kì và chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên xem lại. Tất cả các thay đổi sẽ được công bố cùng với ngày hiệu lực, có thể là ngay lập tức.

Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi cập nhật, nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa, cập nhật này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập các nội dung khác trên website của MINISTOP Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi

MINISTOP Việt Nam rất hoan nghênh những nhận xét liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn nghĩ rằng MINISTOP Việt Nam chưa tuân thủ chính sách đã cam kết, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: info@ministop.com.vn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giải quyết kịp thời và khắc phục vấn đề.

Công ty TNHH Ministop Việt Nam
Website: http://ministop.vn/
Lần cập nhật: thứ Nhất
Thời gian cập nhật: Tháng 03 năm 2017